Harbitzalléen

Funksjon
Byutvikling

Oppdragsgiver
Møller Eiendom

Kontakt
Randi Wøien

Sted
Skøyen

År
2013

Prosjekter / Ferdigstilt

Harbitzalléen

På bakgrunn av et parallelloppdrag høsten 2005 ble LPO valgt som arkitekt til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning (KU) for Harbitzalleen på Hoff/Skøyen. LPO jobber med ferdigstilling av kontor- og næringsarealer innenfor planen.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Byutvikling

Oppdragsgiver
Møller Eiendom

Kontakt
Randi Wøien

Sted
Skøyen

År
2013

Området, som er en tidligere industrieiendom, ligger stasjonsnært og er utpekt som fortettingsområde i Oslo. Planområdet er på ca. 26,5 dekar og planforslaget består av tilsammen 60.000 kvadratmeter BRA nytt byutviklingsareal med blanding av bolig, næring og offentlige formål/skole. Sentrale tema i prosjektutviklingen er bevaring av deler av eldre industribebyggelse, tilpassing til tilliggende bolig og næringsarealer, tilretteleggelse for offentlige rom og tilgjengelighet gjennom området samt gode uteoppholdsarealer for boligene.

Etter vedtatt regulering i 2015 har LPO hatt ansvaret for et pågående arbeid med detaljprosjektering av næringslokaler og kontorbygg innenfor planområdet. Kontorbygget skal oppføres med fasadematerialer i naturstein, eikepanel, glass og metall. Prosjektet skal prosjekteres etter passivhusstandarden og skal tilfredsstille kravene til Breeam excellent.

Modellphoto
Situasjonsplan
Illustrasjonsplan