Bodø sjøfront

Funksjon
Bolig, kontor og handel

Oppdragsgiver
Bodø Sentrum AS

Sted
Bodø

År
2006 - 2008

Prosjekter / Ferdigstilt

Bodø sjøfront

LPO har på oppdrag fra Bodø Sentrum AS utviklet konseptet for kvartal 98 i Bodø og laget reguleringsplan for området som del av sentrumsplanen for Bodø sentrum. Kvartalet ligger meget sentralt i Bodø og er planlagt utviklet til boliger med innslag av forretning.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig, kontor og handel

Oppdragsgiver
Bodø Sentrum AS

Sted
Bodø

År
2006 - 2008

Reguleringsprosessen har løpt parallelt med reguleringssprosessen av Nerbyen og planen er derfor utviklet i nært samarbeid med Bodø Kommune/ Acona.

Tomten ligger meget sentralt i Bodø og er planlagt utviklet til sentrumsnære boliger med innslag av forretning. Planforslaget legger opp til leilighetsbegyggelse organisert rundt grønne gårdsrom. Øst på tomten er det regulert inn næringsbygg som i dag huser Private Barnehagers andsforbund. Området vil som ferdig utbygget gi en ny silhuett fra Bodø havn, bidra til boligfortetting rundt et voksende sentrum og ivareta viktige gang- og sykkelforbindelser fra omkringliggende områder og til sentrum av byen.