Avfallsanlegget

Funksjon
Sirkulær gjennbruksstasjon

Oppdragsgiver
Lokalstyre

Sted
Longyearbyen

År
2021

Prosjekter / Mulighetsstudie

Avfallsanlegget

Avfallshåndteringen i Longyearbyen skal flytte til et nytt bygg på Hotellneset i 2022, og da vil den store hallen på Sjøskrenten gjøres tilgjengelig for annet bruk. Lokalstyre og LPO har utforsket muligheter for hvordan bygget skal brukes i fremtiden og det er ønskelig at dette kan bli et område der sikulærøkonomiske prosjekter kan få spire. Det ligger mange muligheter i selve bygget, men det er også mulighet for å flytte bygg inn i området.

Funksjon
Sirkulær gjennbruksstasjon

Oppdragsgiver
Lokalstyre

Sted
Longyearbyen

År
2021