UiO 200 år

En utstilling om arkitektur og byplanlegging som ble vist på Nasjonalmuseet-Arkitektur i forbindelse med at Universitetet i Oslo fylte 200 år i 2011. Konseptuelt og tematisk ble utstillingen delt i ”Byen” i Ulltveit-Moe paviljongen og ”Blindern” i Buchersalen. Et 325 m2 stort luftfoto i målestokk 1:400 over Oslo sentrum ble lagt ut som et teppe på gulvet i paviljongen. Modeller av universitetets viktigste bygninger ”vokste” opp av dette bykartet og viste universitetsanleggenes omfang og betydning for Oslo. Urealiserte planer ble vist på store foto som bokstavelig talt hang i løse luften, mens internasjonale forbilder ble montert ”ute i verden”, på murene som beskytter paviljongens glassvegger, og belyste innflytelsen fra så vel arkitektoniske idealer som dannelsesidealer fra utlandet på de norske universitetsbygningene.

 
I Buchersalen kunne publikum fordype seg i Blindern-campusens historiske lag og overlappinger ved å studere originale tegninger, konkurranseutkast, modeller, møbler, fotografier, film og dokumenter. Materialet illustrerte den etappevise planleggingen og byggingen av Blindern fra 1920-tallets reguleringsarbeid, via 1930-, 1960-, 1990-, og 2000-tallets modernisme, og inn i framtidens ideer om et forskningssenter viet ”Life Science” i Gaustadbekkdalen. Foruten å være utstillingens arkitekt deltok LPO i kuratorgruppa og produserte tegningene til sekvensen ”ute i verden”.