Svalbard Museum

LPO arkitekter har utviklet og utformet de permanente utstillingene på Svalbard museum som formidler Svalbards historie i lys av naturgrunnlaget og det sårbare samspillet mellom menneske og natur.

Utstillingene er bygget opp som en vandring gjennom ulike landskapsutsnitt. Gjennom museale effekter og autentiske objekter vises sammenhengen mellom naturgrunnlaget, utvinning av ressursene, bosetting og kultur. Svalbard museum er del av den nye universitetsbygningen (UNIS) i Longeyarbyen - tegnet av Jarmund/Viksnæs as arkitekter.

I 2008 vant museet Europarådets museumspris hvor det i juryens begrunnelse stod:

”The jury was impressed by the dynamic and holistic approach of the museum by it’s design and by it’s message of environmental awareness.”