Slottet og Linstow

LPO har ansvaret for utvikling og design av Nasjonalmuseets store utstilling sommeren 2010.

  • Slottet er et av de mest sentrale verk i norsk arkitekturhistorie
  • Slottets plassering har vært avgjørende for organiseringen av Oslo sentrum
  • Utstillingen gir anledning til å vise et rikt originalmateriale - Linstows tegninger, bygningselementer og møbler - som vil gjøre dette til en stor kulturbegivenhet