Oljemuseet

LPO fikk oppdraget med å utvikle og tegne utstillingen i oljemuseet i Stavanger, tegnet av Lunde & Løvseth, i samarbeid med arkitektene. Utstillingen er redigert i to hoveddeler - den store hallen på land og installasjonen ute i sjøen.

Utstillingen er en moderne, interaktiv utstilling som illustrerer hvordan olje dannes og hva den brukes til, den samfunnsmessige betydningen og den teknologiske utviklingen fra pionértiden og fram til i dag. Den er samtidig en analog utstilling basert på autentiske gjenstander og modeller som viser utviklingen i Nordsjøen. Utstillingen tar de besøkende med på en opplevelsesreise ut i nordsjøen, for å vise hvordan man bor og arbeider offshore. En videotank viser ved hjelp av store projeksjoner, speil og lyd, en kunstnerisk fortolkning av geologiens historie, teknologiens muligheter og oljesamfunnets konsekvenser. En stor kule formidler jordklodens utvikling gjennom 4,5 milliarder år, og publikum får vite hvor oljen kom fra, hvordan man finner den og får den opp.