Maihaugen

LPO vant parallelloppdraget om å lage en ny fast utstilling på Maihaugen på Lillehammer i 2017. Maihaugen er et stort friluftsmuseum på Lillehammer med over 200 bygninger fra ulike tider, utstillinger og spisesteder. LPO har fått i oppgave å lage en samlingsutstilling og vil løfte fram de mange tusen gjenstandene som i dag har vært oppbevart på museets magasin (lager).

Gjenstandene danner i seg selv hovedinnholdet i den nye utstillingen og er tenkt stilt ut i langstrakte, transparente montere som er skilt fra kontekstveggen slik at de besøkende ikke bare skal gå rundt og se inn i, men også til selv å gå inn i og bevege seg i gjennom.

Hovedgrepet for utstillingen er å sette mange gjenstander sammen til en samlet «kropp» som publikum kan gå forbi, gå rundt, se inn i, å gå inn i og fordype seg i hver enkelt gjenstand for samtidig å kunne se tilbake og plassere dem i en større kontekst.

Interaktiv kontekstvegg
Utstillingsrommets yttervegger er tenkt å fungere som en kontekstvegg som strekker seg fra museumslobbyen gjennom prolog-rommet, og danner en ramme og bakgrunn for samlingsutstillingen.

En collage av digitale monitorer, led-paneler, analoge tekster, store foto, skiftende lys og interaktive løsninger som er samlet bak en transparent tapet, gir veggen et helhetlig men samtidig både dynamisk og dempet uttrykk.