Expo Hannover 2000

LPO var ansvarlige for Norges paviljong under EXPO Hannover 2000. Mottoet for Expo 2000 var "Menneske, natur og teknologi", hvor målet var å antyde løsninger på globale utfordringer. For den norske paviljongen ble temaet mijø, energi og teknologi.

Paviljongen bestod av to bygninger; en lang og slank trebygning og en voluminøs og høy metallbygning. Mellom dem dannet det seg en plass. Metallbygget rommet utstillingen - fossen og "det stille rom". Disse utgjorde sammen installasjonen "Aggregat". Budskapet som ble formidlet var forestillingen om et humanisert forhold til teknologi.

Et stramt budsjett resulterte i nøktern materialbruk. Trebygningen hadde et spesielt utviklet spileverk av norsk gran, både utvendig og innvendig i publikumsarealene. Gulvene var i kompakt limtre, og taket i aluminium. Metallbygget var kledd i aluminiumsplater - et produkt av fossekraften, spesielt utviklet for denne paviljongen. De 600 platene var gjennom en trykkeprosess og dekket av et abstrahert naturmønster - et computerbehandlet diasbilde fra Tafjord, som ble forstørret opp to millioner ganger. Slik ble publikum en del av kunstverket.

Prosjektet ble utført i samarbeid med Vik fasader (utvikling av aluminiumspanel) og Moelven (utvikling av massivtre-løsninger). Odd Thorsen design & arkitektur as var ansvarlige for design-programmet.