Det varme Berget

ønsket som bidraget er viet til,

er ønsket om å kunne komme til et sted

– et sted som møter en med ro og fred

der hviler Berget -

i en ettertenksom stillhet

tillitsfullt og fredfullt

Berget har funnet sin plass

 

Berget verner om minnet

- verner om minnene

Berget er en fortrolig lytter

Berget hviler i sin egen trygghet

Berget er der for bestandig

 

om man berører Berget er det varmt

det er varmt som jorden det hviler på

det er jordvarmen

 

Det varme Berget er ment å være et sted for kontemplasjon, et sted en kan oppsøke alene uten å føle seg ensom - eller et sted man kan samles.

Berget er en arketype, et bilde på tilstedeværelse og helligdom i mange kulturer omkring på jorden. Berget er naturligvis knyttet til vårt norske bilde av landskapet.

Dette berget er et monument for å oppnå universell forståelse, uavhengig av en egen tid eller kultur. Men berget knytter samtidig bånd til hele landskapet i den store byen og ved Utøya. Og til det som hendte her.

Et fjell vil ikke endre seg. Det vil vare.

Det vil også Det varme berget.

 

Intensjonen er å formidle en symbolikk fri for intellektuelle komplikasjoner.

At berøringen av berget gir den uventede varme, som også er den menneskelige dimensjon – at man møter et minne å ta med, en mulig forsoning- at man kan forlate minnestedet med vissheten om at berget forblir varmt. At berget alltid er varmt.

 

Modellering i full skala innebærer, med all varsomhet, at man kunne invitere og inkludere de overleverende som ønsker det til å ta del i selve utførelsen av Det varme Berget. Uten medienes tilstedeværelse. I full diskresjon på et sted i Norge eller Berlin.

 

Det varme Berget er tenkt med dimensjonen (h)380 x (l)700 x (b)350 cm. To identiske versjoner utføres i bronse hos bronsestøperiet Herman Noack i Berlin, kanskje Europas fremste. Valget av bronse er gjort på grunn av den tradisjonsbærende ladning materialet har – og også på grunn av den aldringsbestandigheten som kan garanteres.

 

Berlin /Oslo februar 2014

Olav Christopher Jenssen med LPO arkitekter