Vulkan

Våren 2014 finner Vulkan sin form, etter 10 år med reguleringsarbeid, prosjektering og bygging. Området har vært en missing link i rekken av transformasjonsområder langs elva, en utilgjengelig ravine mellom øst og vest.  

 
Revitaliseringen av Vulkan næres imidlertid av en formidabel startkapital: Eldre, verneverdig industri-bebyggelse, nærhet til Akerselva, utfordrende topografi og et rikt, historisk nærmiljø. 
 
Etter få års forsiktig bruk, er området blitt ganske sømløst forbundet med omgivelsene – som om det alltid har vært del av den åpne byen.  LPOs Vulkanplan danner rammen for samvirke mellom ulike bygningstyper, utført av tre ulike arkitektkontorer.  Det viktigste elementet i planen er åpningen i rekken av gamle broverksteder;  25m av den eldste verkstedsbygningen ble revet for å åpne en tverrforbindelse over Akerselva og for å gi bedre kår for nytt byliv: Danseteater, scene og forsamlingslokale, boliger, hoteller, mathall og restauranter, kontor, skoler, klatrehall og gymsaler, verksteder, plasser, gater, smug og bakhager, bro og brygge.
 
Vulkan området har blitt tildelt flere priser; Cityprisen i 2012, hvor juryens begrunnelse var "prosjektet fremstår som et usedvanlig vellykket resultat av en svært ambisiøs målsetning, med tanke på så vel omfang og plangrep som programvalg og utforming". Statens Bymiljø pris, hvor begrunnelsen var at “Vulkanområdet viser hvordan en gammel by- og bygningsstruktur kan gi et generøst bidrag til en framtidsrettet byutvikling”.
 
Les mer om Vulkan-prosjektene