Ulven

Ulven er del av en større bytransformasjon i området rundt Økern senter. Planområdet er avgrenset av Alnabanen, Ulvensplitten og ring 3. I dag er Ulven et slitent område som benyttes til lager og industri. Planen skal sikre en utvikling av moderne og attraktive kontorlokaler, et stort tilskudd av sentralt beliggende nye boliger, økt servicetilbud, barnehage, kafé, torg, kulturtilbud, nærbutikker.

Prosjektets hovedelementer:

Ulvenveien
Prosjektets hovednerve er å styrke Ulvenveien som sentral gate på Økern. Ny bebyggelse er organisert langs gateløpet og styrker og aktiviserer Ulvenveien som sentralt gateløp.

Sentrale torg
Etablering av sentrale torg som knytter sammen Ulvenveien med gangforbindelser mot Kabelgata, Valle Hovin, Økernsenteret og grøntområdene rundt Aker kirke.

Nye parker
Nye naboskap skjermes fra hovedtrafikkårene og knyttes til etablering av lokale parker.

Veistruktur
Prosjektet bygger på allerede etablert veistruktur. Dette gir et større sammenhengende areal i midtpartiet til etablering av nytt naboskap med bokvalitet samt gode og sikre gangforbindelser på tvers av området samtidig som det gir større fleksibilitet i forhold til etapper.