Tofte strand

For Anton B. Nielsen Eiendom har LPO studert mulighetene for å utvikle tomten til tidligere Tofte fabrikker på Hurum. Tomten foreslås utviklet med en blanding av boliger og servicefunksjoner og grøntarealer. Ny adkomstvei legges inn i området og etablerer en hovedakse som skiller av nytt boligområde fra fabrikkområdet. Delingen understrekes ytterligere ved å anlegge en bred kanal inn mot et felles torg i hjertet av tomten.

Omlegging av adkomst sammen med etablering av havnekanaler, frigir areal i sydvest for utvikling av et grønt boligområde med etappevis utvikling i første fase. Samtlige boliger har flott utsikt og gode solforhold.

Det foreslås et sentralt torg i området. Torget ligger ut mot kanalen og den karakteristiske eksisterende bebyggelsen blir identitetsgivende til torget. Kultur- og offentlige funksjoner er lokalisert i tilknyting til torget.

Et havsbad etableres i enden av hovedavenyen. Dette foreslås etablert i første fase som attraksjon for nye beboere og for regionen forøvrig. "Øya" etableres i andre fase med svært sjønære boliger, der alle har mulighet for egen båtplass.