Sørenga

LPO vant konkurransen om Sørengautstikkeren i 2006. Bebyggelsesplanen ble vedtatt i 2008. 8 kvartaler omkranser en park. De to ytterste kvartalene går i oppløsning ytterst i sørvest der et badeanlegg avslutter utstikkeren mot Hovedøya. Promenaden hele veien rundt langs sjøen ligger en etasje lavere enn parken. Kanaler og tverrgater deler vekselvis kvartalene på tvers.

Park og promenade er prosjektert i samarbeid med Kristine Jensens Tegnestue. På vestsiden en 20 m bred promenade med trappeanlegg mot sjøen, mot øst en 10 meter promenade og båtanlegg. Parken ytterst er på 8,7 daa og består av park og badeanlegg. Midtparken, kanalrom og gater er prosjektert av Grindaker. To barnehager har sine uteområder i parken som er åpen for allmennheten.
 
Kvartalene er delt mellom fire prosjekterende arkitektkontor; Kari Nissen Brodtkorb, MAD, LPO og Jarmund og Vigsnæs.
LPO har to kvartaler vis a vis av hverandre med parken mellom seg og kanal på sørsiden.
 
D1b-2, byggetrinn 1, oppstart 2008, er det eneste som følger bebyggelsesplanen fullt ut. 115 leiligheter med 500 m2 næring, i hovedsak serveringssteder mot promenaden i vest. Stor variasjon i type leiligheter med utsyn mot sjøen. Skråstilte fasadeelementer fanger utsikt og sol mot sør og vest. Felles takhage i 7.etasje. Ferdigstilt høsten 2011.
Mer om Sørenga trinn1 her
 
D1b-5, byggetrinn 4, 118 leiligheter, 4-avdelings barnehage mot parken og en tverrgate. Matforretning mot gaten og promenade i øst. Bebyggelsen danner et lukket kvartal som to L-er; en høy L mot fjorden og gaten, og en lav L mot parken og kanalen. Det gir god sjøutsikt for de fleste  og gode solforhold for leilighetene, samt mer morgensol i parken. En horisontal åpning mot promenaden gir utsyn til sjøen fra hele gårdsrommet og den bakenforliggende barnehagen. Det er felles terrasse og parseller på taket av den laveste delen.
Boligene ble innflyttet i årsskiftet 2013/2014. Barnehagen er under bygging innvendig, og vil stå ferdig i oktober 2014.
Sørenga trinn 4 er blant de utvalgte til Oslo bys byggeskikkspris 2014. Mer om Sørenga trinn 4 her