Sørenga

LPO Arkitekter AS vant parallelloppdrag for utvikling av Sørengutstikkeren i 2006 og har utarbeidet bebyggelsesplan for området basert på en videreutvikling av parallelloppdraget. Området er på 92 dekar med 100.000 m2 BRA bebyggelse fordelt på åtte kvartaler. 90% av bebyggelsen består av boliger og 10% er til næring og publikumsrettede funksjoner. Ytre del av utstikkeren er regulert til offentlig park og er utformet som en sjøpark med sjøbad og parkarealer. Havnepromenaden går kontinuerlig rundt hele utstikkeren og binder området sammen med den øvrige utbyggingen i Bjørvika. Bebyggelsesplanen ble vedtatt i 2008.

Fire arkitektkontor på åtte kvartal
De åtte kvartalene er fordelt mellom fire prosjekterende arkitektkontor; Kari Nissen Brodtkorb, MAD, LPO og Jarmund og Vigsnæs. LPO har hatt ansvaret for å utvikle to kvartaler: D1b-2 (byggetrinn 1) og D1b-5 (byggetrinn 4) samt utforming av alle de offentlige arealene. 

Sørenga byggetrinn 1
Kvartalet D1b-2 er det eneste som følger bebyggelsesplanen fullt ut og består av 115 leiligheter med 500 m2 næring, i hovedsak serveringssteder mot promenaden i vest. Det er stor variasjon i type leiligheter med utsyn mot sjøen. Skråstilte fasadeelementer fanger utsikt og sol mot sør og vest. Felles takhage i 7.etasje. Ferdigstilt høsten 2011. Mer om Sørenga trinn1 her

Sørenga byggetrinn 4
Kvartalet D1b-5 består av 118 leiligheter, en 4-avdelings barnehage mot parken, en matforretning mot gaten og promenade i øst. Bebyggelsen danner et lukket kvartal som to L-er; en høy L mot fjorden og gaten, og en lav L mot parken og kanalen. Det gir sjøutsikt og gode solforhold for de fleste leilighetene, samt mer morgensol i parken. En horisontal åpning mot promenaden gir utsyn til sjøen fra hele gårdsrommet og den bakenforliggende barnehagen. Det er felles terrasse og parseller på taket av den laveste delen.

Boligene stod klare rundt årsskiftet 2013/2014 og barnehagen stod ferdig i oktober 2014. Sørenga trinn 4 var blant de utvalgte til Oslo bys byggeskikkpris 2014. Mer om Sørenga trinn 4 her