Søndre Vollebekk

LPO deltok høsten 2012 i et parallelloppdrag om utviklingen av Søndre Vollebekk for Aspelin Ramm og Aberdeen Property management.

Vollebekk er et av flere knutepunkt på vestsiden av Groruddalen med god kollektivtransportforbindelse til Oslo sentrum. Prosjektet vektlegger en den miljømessige betydningen av en konsentrert og variert byutviklingsstrategi i dette knutepunktet. Prosjektet inneholder boliger og næringsarealer til både kontor og butikker så vel som offentlige rom og fellesfunksjoner.

Strategien for bebyggelsen i området er å legge opp til stor grad av variasjon når det gjelder bygningstype og boform med hovedvekt på ytterpunktene rekkehus og småleiligheter. Variert bebyggelse og leilighetssammensetning fører med seg en variert sammensetning av beboere og muligheten for å flytte intern i område etter hvert som behovene forandrer seg.

Bebyggelsen struktureres av uterommene som varierer i karakter fra private hage- og gårdsrom, via gater og torg til større offentlige plasser med næringsvirksomhet og kultur. Den overordnede byromsstrukturen strekker seg gjennom tettstedet, og binder stedet sammen med t-banen, turveidraget og mulig forbindelse til Alna i sør-øst, Brobekkveien i vest og det nye skoleområdet i nord.