Romsås sentrumsområde

Parallelloppdraget omfattet Romsås senterområde og løsninger knyttet til senterets rolle, forbedringstiltak, vurdering av nye funksjoner og senterets fremtidige avgrensning.

Forslaget diskuterer Romsås senter i forhold til Grorud senter og søker en startegi for å binde de to ulike sentrene bedre sammen. Dette omfatter også en diskusjon av senterområdets fortettningspotensiale som kollektivknutepunkt og etablering av en kollektivterminal som knytter  T-banen og bussforbindelsene bedre sammen.