Harbitzalléen

I etterkant av parallelloppdrag høsten 2005 ble LPO arkitekter valgt som arkitekt til detaljreguleringsplan med KU for Harbitzalleen på Hoff/Skøyen.

Området ligger i et stasjonsnært og utpekt som fortettingsområde i Oslo.
Planområdet er på ca. 26,5 daa. og planforslaget består av tilsammen 
 
Planforslaget består av tilsammen 60.000 m2 BRA nytt byutviklingsareal med blanding av bolig, 
næring og offentlige formål/skole. videre fått ansvar for arbeid med detaljregulering av deler av området.