Harbitzalléen

I etterkant av parallelloppdrag høsten 2005 ble LPO arkitekter valgt som arkitekt til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning (KU) for Harbitzalleen på Hoff/Skøyen.

Området ligger i et stasjonsnært og utpekt som fortettingsområde i Oslo. Planområdet er på ca. 26,5 dekar og planforslaget består av tilsammen 60.000 kvadratmeter BRA nytt byutviklingsareal med blanding av bolig, næring og offentlige formål/skole.

LPO har videre fått ansvar for arbeid med detaljregulering av deler av området