Filipstad

LPO er bedt om å utforme et grunnlag for å forstå de utfordringer en byutvikling i skjæringspunktet mellom Filipstad, Aker Brygge og Tjuvholmen vil stå ovenfor.

Kvartalet skal hete Hans Jægers kvartal, og det er ytret et ønske om at kvartalet skal komplettere den allerede eksisterende sentrumsbebyggelsen i området.

I etterkant av parallelloppdrag høsten 2005 ble LPO arkitekter valgt som arkitektfaglig bidragsyter til reguleringsplan med KU for Filipstad. På bakgrunn av deler av utkastene til Spacegroup, Jensen og Skodvin og LPO ble det laget et nytt omrorent helhetsgrep for området.
 
Planforslaget består av tilsammen 450.000 m2 BRA nytt byutviklingsareal med blanding av bolig, næring og offetlige formål som skole og barnehager. I tillegg inngår fergeterminal og større rekresjonsarealer i sjø. Planen omfatter også ny løsning med nedgravd E18 gjennom området. LPO har videre fått ansvar for arbeid med detaljregulering av deler av området.