Barentsburg

Trust Arktikugol er planansvarlig for Barentsburg planområde og skal rullere gjeldene arealplan.

Arealplanen skal oppdateres i forhold til dagens situasjon, legge til rette for videre utvikling av turisme og forskning samt sette av areal til et nytt fiskemottak.

Planområde er 18,8 km² og ligger på østsiden av Grønfjorden.

 

Forslag til planprogram på norsk og russisk ligger her:

Forslag til planprogram, norsk

Forslag til planprogram, russisk

Frist for innspill var  26. juni 2015.

Alle innspill, norsk

Alle innspill, russisk

Revidert planprogram, etter innspill, norsk

Revidert planprogram, etter innspill, russisk