Vulkan nordre kvartal

Prosjektet Nordre kvartal er vulkanområdets siste og mest komplekse byggetrinn. Mellom byggets hovedvolumer dannes en vev av småskalerte offentlige uterom, terrasser og ganglinjer. Prosjektet kobles til, og kompletterer slik vulkanområdets byvev.  Hovedmaterialet tegl knytter også Nordre kvartal til de gamle broverkstedene og industribebyggelsen langs Maridalsveien.

De fire boligvolumene rommer 117 leiligheter, med størrelser fra 40 m2 til 150 m2. På takene finnes felles- og private hager. Mot Maridalsveien ligger et butikksenter med 3500 m2 forretning og servering. Etasjene over rommer 1500 m2 kontorareal.

Prosjektet inneholder også P-anlegg for hele vulkanområdet, en stor sentralhall med plass til 400 biler. En glassvegg åpner parkeringsetasjene mot Vulkan torg.

Komplekset ble avduket i begynnelsen av februar 2014 - med boliger, butikker, servering og kontorer.

Nordre Kvartal er som de øvrige prosjektene knyttet til Vulkan energisentral. Under bakken finnes 50 energibrønner som forsyner bygget med varme og kjøling.