Fiskehallen

Fiskehallen i sin opprinnelige form stod ferdig i 1934 og er i dag et foredlings- og distribusjonssted for fisk og sjømat i Oslo. Våren 2017 vant LPO arkitekter et parallelloppdrag i regi av Fiskehallen SA for å se på mulighetene for å etablere utadrettet virksomhet i forbindelse med Fiskehallen og aktivisering av uteområdene både på sjø- og landsiden.

LPO har tatt utgangspunkt i at dagens drift og produksjon oppret­tholdes, men at produksjonen også kan eksponeres ved at publikum skal få innsyn, ta del i og få møte næringen i et nasjonalt sjømatsenter. Sjømatsenteret skal bidra til å øke vår interesse for fersk fisk og sjømat. Den ærverdige Fiskehallen bevares og tilføres en ny, særegen arkitektur som vil stå i kontrast til eksisterende bygningsmasse og åpne opp Fiskehallen for publikum. Bygningen skal bli en attraksjon i seg selv, et sted man besøker og som binder byen sammen langs den nye havnepromenaden.