Villa Malmøya

Det var et krav fra Byantikvaren at huset skulle tilpasses lokal byggeskikk som er preget av hus i sveitserstil. Huset er satt sammen av et åpent og et lukket volum, det ene av mur, det andre av tre - alt under et samlende tak med godt utspring og liten vinkel – et hus med assosiasjoner til sveitserstilen.

1-etasje er undergravet mot gårdsplassen slik at det er plass for parkering av biler under huset og direkte adkomst til byggherrens verksted.
 
Planløsningen er åpen og bygget opp omkring to langsgående gangsoner med et kjerneområde i mellom.  Alle våte rom er plassert i kjerneområdet. Ytterveggene har vertikale pillastere av mur.  Her er det bygget fast innredning.  Kjøkken har utgang til uteplasser mot både morgensol og ettermiddagssol. Over kjøkken i 1.etasje er det åpent opp til mønet med overlys via biblioteksrom i 2. etasje.  
 
Yttervegger av Leca Isoblokk med avstivende pillastere bærer plasstøpte dekker. Innvendige skillevegger er også murt av Leca.  I 2.etasje bærer veggene langsgående takdragere.  Alle murte vegger er pusset med naturell mørtel både utvendig og innvendig.  Gulv er hovedsaklig av heltre eik og har vannbåren varme fra varmepumpe.  Utvendig kledning av trevolumet mot syd er utført av russisk lerk montert på kryssfiner kledd med zink.  Alle dører og vinduer er av eik.  Huset skal derfor i prinsippet være vedlikeholdsfritt og anta en gyllen gråfarge over tid.