Sykestue Rena leir

Den opprinnelige sykestua i Rena leir ble ødelagt i en brann i januar 2003. I desember 2003 stod en ny sykestue klar til bruk. Vegger og tak består av massive heltreelementer. Bruken av heltre gjorde det mulig å montere bygget raskt.

Bygget er utformet med to parallelle fløyer med midtkorridor. I den ene fløya ligger behandlingsrom og kontorer for helsepersonell. I den andre fløya ligger 12 pasientrom for tilsammen 36 pasienter. Adkomsten er lagt langs administrasjonsfløya som en arkade som også fungerer som overdekket venteareal ved inntrykk og andre massemønstringer. Taket er utformet med svak hvelving og tekket med torv.