Svinesund kontrollområde

Anlegget ivaretar ekspedisjon og kontroll i forbindelse med grensepassering mellom Norge og Sverige. Foruten store trafikkarealer, inneholder anlegget lokaler for toll, politi, vegvesen og privat spedisjonsvirksomhet. Enkelt kjøremønster og god oversikt har vært styrende for utformingen av området som bl.a. betjener et vogntog hvert tredje minutt døgnet rundt, året rundt. Store asfaltflater har åpent overvannsystem med kanaler og fordrøyningsbasseng som del av landskapsopparbeidingen i området.

En kunstnerisk utsmykning, utført av Dan Wolgers (Stockholm), består av 2500 sommerfugler stanset ut i eloksert aluminium og med vinger formet etter kart over Norge og Sverige. Uteområdene er prosjektert i samarbeid med 13.3-Multiconsult Landskapsarkitekter AS.