Svalbard G3 Expo

Svalbard G3 Expo skal være et vitensenter for presentasjon av teknologi- og industriaktivitet i Arktis. I over hundre år har virksomhet knyttet til energiproduksjon, forskning, telekommunikasjon, satellitt-teknologi og turisme vært fundamentet for Norges tilstedeværelse på Svalbard.

Prosjektet er tenkt organisert i to deler; vitensenteret og det Store Norske kullgruvemuseum. Anlegget skal vise kullgruvehistorien på Svalbard og samtidig være et showroom for teknologi og FoU som er en del av Svalbards aktiviteter i dag og i fremtiden. Konseptet baserer seg på å lage en visningsarena der aktuelle bedrifter kan presentere seg og gjøre tilgjengelig hvem de er og hva de jobber med for et stort publikum.

Gruve 3 ligger ved Longyearbyen, 170 meter over havet, og gir en panoramautsikt ut over Isfjorden og innover Adventsdalen. Gruva har en spesiell posisjon i Store Norskes historie og er definert som et bevaringsverdig kulturminne. I tillegg til gruve 3, består anlegget i dag av et daganlegg med smie, lokomotivverksted og en kullsilo.

Byggeprosjektet omfatter etablering av et nybygg med utstillingsarealer, møte- og konferansefasiliteter og muligheter for servering. Nybygget knyttes til siloen med en bro. Siloen skal utvikles til et spektakulært visningsrom for avansert lyd og bildeprojeksjon, men skal også kunne benyttes til temporære utstillinger, konserter og som representasjonslokaler.

.