Strømmen Storsenter

Utvidelse av Strømmen Storsener fullfører et sentrumsområde til et helhetlig kvartal og forener det gamle med det nye i ett stort volum. Buen er en portal til senteret, en byvegg med vinduer i mange størrelser og farger. Glassfasade i to etasjer gir åpenhet og integrerer senteret i byen. Stor fasade er delt i sekvenser ved materialskifte; tegl, metall, glass gir variasjon som i en sammensatt by. Teglstein spesielt utviklet for prosjektet sammen med Bratsberg. Hvit engobe på steinens overflate som gir fasaden større lysrefleksjon.

Fellesarealene i handlegatene er en del av den offentlige gatestrukturen i byen. Den skal danne rom og møteplasser for mennesker. God, enhetlig materialbruk som virker samlende og orienterende, i et gatemiljø med over 200 butikker som konkurrerer om oppmerksomhet. Lys, farge, motiver og møblering er romdefinerende virkemidler for opphold, hvile og opplevelse. Gategulvet har integrerte felt som skal virke orienterende i bevegelsesmønsteret.