Strømmen Storsenter

I 2007 utførte LPO en utvidelse av Strømmen Storsenter. Prosjektet skulle forene det gamle med det nye i ett stort  bygg og helhetlig kvartal. Buen er en portal til senteret, en byvegg med vinduer i mange størrelser og farger. Den to-etasjers glassfasaden gir åpenhet og integrerer senteret i byen. Fasaden er delt i sekvenser av materialer i tegl, metall, glass som gir variasjon i en sammensatt by. Den lyse overflaten på teglsteinen er spesielt utviklet for prosjektet sammen med Bratsberg for å gi fasaden større lysrefleksjon.

Fellesarealene i handlegatene er en del av den offentlige gatestrukturen i byen. Den skal danne rom og møteplasser for mennesker. God, enhetlig materialbruk som virker samlende og orienterende, i et gatemiljø med over 200 butikker som konkurrerer om oppmerksomhet. Lys, farge, motiver og møblering er romdefinerende virkemidler for opphold, hvile og opplevelse. Gategulvet har integrerte felt som skal virke orienterende i bevegelsesmønsteret.