Sørlandssenteret

Dette prosjektet omfatter en storstilt restrukturering av Sørlandssenteret, i Sørlandsparken utenfor Kristiansand. LPO har utarbeidet reguleringsplanen for området som ble vedtatt våren 2008. Planen legger til rette for en utvidelse som vil gjøre Sørlandsenteret til Norges største kjøpesenter med 112 500 m² forretningsareal og 50 000 m² parkeringshus under bakkenivå. Veinettet og utearealene er også opprustet for å sikre gode forhold for alle trafikantgrupper.

Bygningen har en svært tydelig tilstedeværelse i Sørlandsparken. Intensjonen var å samle hele senteret innenfor en skulpturell bygningskropp med en unik visuell identitet. Den arkitektoniske utformingen knytter an til landskapsformasjoner som samsvarer med bygningens enorme skala. Materialbruken er enhetlig og enkel og bygger opp under den arkitektoniske ideen. Fasadene har metallkledning oppdelt i store formater og glass i alle inngangspartiene. Bygningen strekker seg også over veien Skibåsen. Denne delen av bygningen er utformet som en transparent og åpen brokonstruksjon.

Byggearbeidene ble påbegynt høsten 2009 med Veidekke Agder som totalentreprenør og bygget ble ferdigstilt i oktober 2013.

I samarbeid med Tegn Landskap (landksapsarkitekt) og Tove Hertzberg (kunstnerisk utsmykning).