Sørengstranda

LPOs vinnerforslag til bebyggelsesplan på Sørenga har dannet grunnlaget for organisering og videreutvikling av parkrom, boliganlegg og havnefront ytterst i Bjørvika. For LPOs involverte arkitekter har det vært en svært spennende oppgave å utvikle et bygningsanlegg som skal ivareta og forsterke den spesielle eiendommens fantastiske beliggenhet.

Overordnede målsettinger for formgivning av bygningsanlegg og uterom har vært å skape utsyn mot fjordbassenget og inn mot den spektakulære Operaen og Barcodebyggelsen fra flest mulig leiligheter, samt å gi alle fremtidige beboere muligheter for å komme opp på rause fellesterrasser med 360 graders utsikt til de omkringliggende «herlighetene».

Boliganleggets to ulike gårdhager, som åpner seg mot fjorden, er trukket tilbake fra den lokale adkomstgaten, men hevet over den offentlig tilgjengelige kaifronten.

Bygningsanleggets ytterfasade blir utformet med en robust, men lys og vakker teglstein som vil eldes på flott måte uten behov for fremtidig vedlikehold. Den valgte teglsteinen kontrasteres i farge, men spiller likevel på lag med den arkitektoniske identiteten til den murale bydelen som er under oppføring ute på Sørenga. Foruten den spesielle teglsteinen vil ett særegent arkitektonisk trekk for Sørengstranda bli innslaget av gyllen trekledning på private loggiaer og overdekte fasadepartier.

Arkitektene har tilstrebet å utvikle mange ulike leilighetstyper i forskjellige størrelser, men med særegne romlige kvaliteter, praktiske private forhager, utkragede balkonger eller inntrukne «loggiaer» med klimaskjermende, glassbrystninger.

Den overordnede målsettingen for utforming av de ulike leilighetene har vært å skape gode rom, med flott utsyn, praktisk organisert slik at de fremtidige beboerne gis muligheter for ulik møblering og innredning til selv å skape en særegen, unik og hjemlig situasjon.