Sørengstranda

LPOs vinnerforslag til bebyggelsesplan på Sørenga har dannet grunnlaget for organisering og videreutvikling av parkrom, boliganlegg og havnefront ytterst i Bjørvika. Overordnede målsettinger for formgivning av bygningsanlegg og uterom har vært å skape utsyn mot fjordbassenget og inn mot den spektakulære Operaen og Barcodebyggelsen fra flest mulig leiligheter. I tillegg skal alle beboere muligheter for å komme opp på fellesterrasser med 360 graders utsikt til de nærliggende attraksjonene.

Boliganleggets to ulike bakgårdhager er trukket tilbake fra den lokale adkomstgaten, men åpner seg mot fjorden og er hevet over den offentlig tilgjengelige kaifronten.

Bygningsanleggets ytterfasade er utformet med en robust, men lys og vakker teglstein som vil eldes på flott måte uten behov for fremtidig vedlikehold. Den valgte teglsteinen kontrasteres i farge, men spiller likevel på lag med den arkitektoniske identiteten til den nye bydelen Sørenga. Foruten den spesielle teglsteinen er innslaget av gyllen trekledning på private loggiaer og overdekte fasadepartier et særegent arkitektonisk trekk for Sørengstranda.

Arkitektene har tilstrebet å utvikle mange ulike leilighetstyper i forskjellige størrelser, men med særegne romlige kvaliteter, praktiske private forhager, utkragede balkonger eller inntrukne loggiaer/overbygget gang med klimaskjermende, glassbrystninger.

Den overordnede målsettingen for utforming av de ulike leilighetene har vært å skape gode rom, med flott utsyn, praktisk organisert slik at de fremtidige beboerne gis muligheter for ulik møblering og innredning til selv å skape en særegen, unik og hjemlig situasjon.