Sørengkaia barnehage

Sørengkaia barnehage utgjør et to-etasjes hjørne av et stramt boligkvartal på sørengutstikkeren.

Barnehagen består av fire baser knyttet til et sentralt fellesrom med dobbel takhøyde og utsikt til park og sjø. Kledningen er i gyllent treverk som sammen med enkeltelementer i kvartalet skiller seg fra hovedmaterialet i området, Sørengateglen. Utearealet er en del av sentralparken på Sørengautstikkeren. Arkitektur og utendørskunst er inspirert av urtiden, og barnehagen har derfor et gjennomgående vulkantema både inni og utenfor som henspiller på Osloforkastningene.