Sørengkaia

Barnehagen utgjør et to etasjes hjørne av et stramt boligkvartal på sørengutstikkeren.

Barnehagen består av 4 baser knyttet til et sentralt dobbelthøyt fellesrom med utsikt til park og sjø. Kledningen er i gyllent treverk som sammen med enkeltelementer i kvartalet skiller seg fra hovedmaterialet i området, Sørengateglen. Utearealet er en del av sentralparken på Sørengautstikkeren. Fargetemaet i parken og interiøret er lava, noe som henspiller på Osloforkastningene.