Sørenga trinn 4

LPO arkitekter vant parallelloppdraget for utvikling av Sørengautstikkeren i 2006. Bebyggelsesplanen for området ble vedtatt i 2008, hvor LPO ble tildelt to av åtte kvartaler til utbygging. Det første kvartalet sto ferdig i 2011 og følger strengt bebyggelsesplanen. De øvrige byggetrinn har tolket kvartalet på friere grunnlag.

Byggetrinn 4 har lagt vekt på en volumdisponering der flest mulig leiligheter ligger mot sjøen. Byggene er derfor høyest i øst og lavest i vest. Dermed slippes mer sol til parken på formiddagen og til boligenes balkonger på ettermiddagen. Uterommet har kontakt med sjø gjennom en horisontal åpning i hele kvartalets lengde. Barnehagen er plassert mot park og vei i nordre hjørne. I østre hjørne har det kommet en matvareforretning. Prosjektet har 118 leiligheter.

Boligene ble innflyttet i årsskiftet 2013/2014. Barnehagen stod ferdig i oktober 2014.

Sørenga trinn 4 var blant de utvalgte til Oslo bys arkitekturpris 2014.