Sørenga trinn 1

Kvartal D1b-2 er prosjektert av LPO arkitekter og utgjør første byggetrinn av de 8 kvartalene. Byggingen startet i februar 2010 og de første beboerne flyttet inn i slutten av november 2011. Kvartal D1b-2  er sammensatt  av tre ulike bygningsvolum rund en felles gårdhage med hovedadkomst til boenhetene . Av de totalt 115 leilighetene som kvartalet inneholder, er det prosjektert  67 ulike leilighetstyper. Mange ulike leilighetstyper med ulik utforming og størrelse har utgjort  et tilbud til  både  familier, par, unge og eldre.

Bygningsvolumenes utenpåhengte balkonger inn mot hagerom og ut mot kanalrom er utført med brystninger i opalisert hvitt glass og med balkongdekker  i lys grå betong.  Mot den klimamessige mer utsatte havnefronten er de private uterommene  trukket inn som loggiaer i bygningsvolumet. Prosjektet er gjennomført med strenge krav til energiforbruk og miljøvennlig materialbruk.