Sørenga Sjøbad

Sjøbadet er del av konkurranseprosjektet for hele Sørenga som LPO i samarbeid med Kristine Jensens tegnestue vant i 2005/2007. I 2009 fikk LPO og Kristine Jensens sammen med Dr. Ing. A. Aas Jacobsen AS oppdraget med å prosjektere de offentlige arealene med sammenhengende park og promenade på Sørenga. I tillegg til Sjøbadet består prosjektet av den brede promenaden langs Sørengas vestside og promenade langs østsiden av utstikkeren. Parken består av delelementer som skal innby til bred variasjon av aktivitet og opplevelse.

 

Sjøbadet er et vesentlig bidrag til nytt offentlig rekreasjonsareal i Oslo. Badet ligger sentralt til i Bjørvika med utsikt utover mot innseilingen og Hovedøya, innover mot Operaen, Barcode og byen.

På land omfatter parken stranden, den grønne sletten, rampeanlegget i tre, bastionen i syd og terrassene mot øst. I vann omfatter parken den store flyteren og tilliggende bassenger. Det er etablert konkurransebasseng, barne- og handicapbasseng i tillegg til vannbassenget mellom strand og flyter. Overflaten på flyteren er tre (kebony) og det er store åpne arealer som innbyr til ulik type opphold og bruk. Parkens møblement er i størst mulig grad en integrert del av konstruksjonen.

 

Parkarealet i syd på utstikkeren omfatter 8.7 da. fordelt på parkareal på land, vannbassenger og flytekonstruksjon.

Flyteren er konstruert som en betongkonstruksjon, den er 190 meter lang og rundt 28 meter bred. Konstruksjonen veier 4650 tonn og er ca 3700 kvadratmeter stor.

 

Sjøbadet ble åpnet 25. juni 2015.