Sommerrokvartalet

I 2015 vant LPO parallelloppdraget om utvikling av Sommerrogata 1 og Inkognitogata 37. Begge bygårdene ligger innenfor et område markert med bevaringsinteresser både i kommuneplanens temakart og Byantikvarens gule liste.

De eksisterende bygningene 
Den historiske delen av bebyggelsen i Sommerrogata 1 er oppført i 1931 med senere tilbygg fra 1957. Eiendommen,  også kjent som «Oslo Lysverker», er tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen. Bebyggelsen i Inkognitogata 37 ble oppført i 1869. Eksisterende bebyggelse på eiendommene er i dag leid ut til Oslo kommune og benyttes til blant annet bydelsadministrasjon, kommunale etater og Vestkantbadet.

Nytt kvartal
LPO er nå i gang med å utvikle planområdet til et flerfunksjonelt kvartal med ulike formål: boliger, hotell, forretning, kontor/tjenesteyting og bevertning. Den eksisterende bygningen i Sommerrogata 1 bevares og utvikles til hotell og byfunksjoner. Vestkantbadet videreføres og den gamle sentralhallen blir hjertet i hotellet. Kvartalet fullføres ved at tilbygget fra 1957 fjernes og bygges opp på nytt, hovedsakelig med hotell og boliger. Boligvolumene dimensjoneres som tårnbygg på 8 til 9 etasjer for å spille sammen med byvillaene nord for kvartalet. Fra terrengnivået i nord vil 7 til 8 etasjer være synlige. Byvillaen i Inkognitogata 37 bevares og tilrettelegges for bevertning og andre byfunksjoner.

Hele prosjektet skal stå ferdig i 2022, med forventet byggestart i 2019.