Ski stasjon

Som en del av Follobaneprosjektet skal det bygges dobbeltspor i tunnel fra Oslo S til Ski, som medfører omfattende ombygging av Ski stasjon. Dobbeltsporet vil halvere reisetiden fra Ski til Oslo S. Det forventes en økning i antall reisende til Oslo S i 2025 på inntil 70 prosent, og en betydelig kapasitetsøkning for godstrafikk med bane.

På oppdrag for Bane NOR har LPO tegnet og prosjektert den nye stasjonen i samarbeid med Multiconsult AS og LINK Arkitektur, Landskap. Totalt skal det bygges seks spor og tre plattformer, samt en undergang som forbinder østre og vestre del av Ski sentrum. Plattformtakene er utformet for å forsterke øst-vest forbindelsen visuelt.

I tillegg skal det bygges ny veibro, servicesenter, bussterminal, parkeringsplasser og sykkelparkering.

Stasjonen skal stå ferdig i 2020. Les mer om prosjektet på Bane NOR sine hjemmesider.