Ski stasjon

Som en del av Follobaneprosjektet skal det bygges dobbeltspor i tunnell fra Oslo S til Ski, som medfører omfattende ombygging av Ski stasjon. Dobbeltsporet vil halvere reisetiden fra Ski til Oslo S. Det forventes en økning i antall reisende til Oslo S i 2025 på inntil 70%, og en betydeling kapasitetsøkning for godstrafikk med bane.

Det skal bygges 6 spor og tre plattformer, samt en undergang som forbinder østre og vestre del av Ski sentrum. Plattformtakene er utformet for å forsterke øst-vest forbindelsen visuelt.

I tillegg skal det bygges ny veibro, servicesenter, bussterminal, parkeringsplasser og sykkelparkering.

 

Landskap: LINK Arkitektur, Landskap

I samarbeid med: Multiconsult AS