Sjølyst

I år 2000 vant LPO en konkurranse om omregulering av Messehallen og tilliggende arealer på Skøyen.

Boliganlegget ligger på et lokk over E18, og har grøntområder og offentlige turveier som knytter området til friområdene på Bygdøy. Anlegget er prosjektert i samarbeide med 4B arkitekter, og består av 570 leiligheter fordelt på seks bygg.  Det er parkering og næring på de to nederste etasjene, og boliger fra 2. etasje og oppover.

Fasadene er kledt i lys puss, balkongene har luftige rekkverk av glass.

.