Schweigaards gate 33

I Schweigaards gate 33 har LPO tegnet og prosjektert et nytt kontor- og næringsbygg på oppdrag for Bane NOR eiendom. Fasadene skal være åpne og innbydende med store glassfasader ut mot Schweigaards gate. Førsteetasje skal inneholde restauranter, caféer og butikker for å åpne bygget ut mot gatene rundt. I tillegg skal det tilrettelegges for sykkelparkering både ved hovedinngangene og inne i bygget.

Som en del av prosjektet etableres det en forbindelse til Norenga bro fra Hollendergaten med trapp fra gatenivå i Schweigaards gate.

Bygningen blir godt eksponert mot sporområdene ved Oslo S og mot Ring 1. Mot syd får fasaden dobbelt glass der det ytre glassjiktet får integrerte solceller. Solcellefasaden skal i tillegg til å produsere strøm til huset, danne et grafisk mønster som gir bygget et unik utseende.

Bygget skal være energieffektivt med godt innemiljø, god dagslystilgang og individuelle styringssystemer, som vil BREEAM klassifiseres til nivå Excellent. Det vil fortrinnsvis bli benyttet miljøvennlige og resirkulerbare materialer og det legges til rette for kollektiv, sykkel og gang til arbeidsplassen.