Schweigaards gate 33

Det planlagte kontor- og næringsbygget i Schweigaards gate 33 skal bidra positivt til sine urbane omgivelser. Fasadene skal være åpne og innbydende med stor grad av transparens mot Schweigaards gate. Førsteetasje skal åpnes mot tilliggende gater, og skal inneholde utadrettet virksomhet som restauranter, caféer og butikker og det skal tilrettelegges for sykkelparkering både ved hovedinngangene og inne i bygget.

 

Forbindelse til Norenga bro fra Hollendergaten skal etableres som del av prosjektet. Det blir trapp fra gatenivå i Schweigaards gate opp og over bygget og bro over til rampen opp til Nordenga bro.

 

Bygningen blir godt eksponert mot sporområdene ved Oslo S og mot Ring 1. Sydfasaden gir en unik mulighet for profilering av leietakers virksomhet og skal utformes som en dobbel fasade med et ytre glassjikt med integrerte solceller. Solcellefasaden skal i tillegg til å produsere strøm til huset, danne et grafisk mønster som gir bygget et helt unik utseende.

 

Bygget skal BREEAM klassifiseres til nivå Excellent. Bygget skal være energieffektivt med godt innemiljø, god dagslystilgang og individuelle styringssystemer. Det legges til rette for grønn mobilitet med kollektivtransport og sykling til arbeidsplassen. Det vil bli benyttet materialer som ikke skader miljøet ved tilvirkning, bruk eller deponering og materialer som er resirkulerte og som kan resirkuleres på nytt.