Schweigaards gate 33

I Schweigaards gate 33 har LPO tegnet og prosjektert et nytt kontor- og næringsbygg på oppdrag for Bane NOR eiendom. Fasadene skal være åpne og innbydende med stor grad av transparens mot Schweigaards gate, og førsteetasje som skal inneholde utadrettet virksomhet som restauranter, caféer og butikker, skal åpnes mot tilliggende gater. I tillegg skal det tilrettelegges for sykkelparkering både ved hovedinngangene og inne i bygget.

Som en del av prosjektet etableres det en forbindelse til Norenga bro fra Hollendergaten med trapp fra gatenivå i Schweigaards gate.

Bygningen blir godt eksponert mot sporområdene ved Oslo S og mot Ring 1. Sydfasaden utformes som en dobbel fasade med et ytre glassjikt med integrerte solceller. Solcellefasaden skal i tillegg til å produsere strøm til huset, danne et grafisk mønster som gir bygget et helt unik utseende.

Bygget skal BREEAM klassifiseres til nivå Excellent og skal være energieffektivt med godt innemiljø, god dagslystilgang og individuelle styringssystemer. Det vil fortrinnsvis bli benyttet miljøvennlige og resirkulerbare materialer og det legges til rette for kollektiv, sykkel og gang til arbeidsplassen.