Sandvik Tamrock

LPO har prosjektert nybygget for Anton B. Nilsen Eiendom og Sandvik Tamrock, tilhørende Sandvik Mining and Construction som skal huse hovedkontoret til Sandvik Tamrock, en divisjon i Sandvikkonsernet.

Bygningen skal brukes til kontorformål med tilhørende kantine, representasjons- og undervisningsrom samt verksteder og lager. Hovedbygningen er omlag 7'500m² brutto fordelt på fem plan, plassert på Lahaugmoen som er en nedlagt militærleir i Skedsmo kommune.

Bygget har en robust utførelse med en materialpalett hvor det er valgt matt slipt sort Labrador naturstein i de øvre etasjene, og en grålakkert sinuskorrugert aluminiumsplate på den nedre delen. De fremtredende trappetårnene er kledd med herdet, blått glass som en videreføring av Sandviks signaturfarge.

Fargene er bevisst holdt i en mørk palett også innvendig, med innslag av lysere kulører og en varm eikeparkett i de representative publikumsarealene.