Sandvik Tamrock

LPO har prosjektert dette nybygget for Anton B. Nilsen Eiendom og Sandvik Tamrock - en del av Sandvik Mining and Construction som er én av tre divisjoner i Sandvik-konsernet.

 
Bygget faller innenfor reguleringsformålet kontor / lett industri, og skal huse hovedkontoret til Sandvik Tamrock som flytter fra Oslo til Lahaugmoen i Skedsmo kommune. Lahaugmoen er en tidligere militærleir som nå utvikles som næringspark.
 
Bygningen skal brukes til kontorformål med tilhørende kantine, representasjons- og undervisningsrom samt verksteder og lager-formål. Hovedbygningen samlet sett er på omlag 7'500m² brutto fordelt på fem plan.

Bygget har en robust utførelse med en essensiell material-palett - det er valgt matt slipt sort Labrador natursten i de øvre etasjene, og en grålakkert sinus-korrugert aluminiumsplate på den nedre delen. De fremtredende trappetårnene er kledd med herdet, blått glass - dette er en videreføring av Sandviks signaturfarge.

Fargene er bevisst holdt i en mørk palett også innvendig, med innslag av lysere kulører og en varm eikeparkett i de representative publikums-arealene.