Røa have

Prosjektet er basert på reguleringsplan for Røa, med mål om fortetting og urbanisering av Røa sentrum.

Prosjektet består av 5 bygg med til sammen 64 leiligheter og forretninger ut mot Vækerøveien.
Husene i tegl er på 4 etasjer med tilbaketrukkede toppetasjer. Underliggende parkering. Leilighetene
varierer fra 2 til 5 roms. Ferdistilt 2008.
 
Bebyggelsen er utformet slik at området samlet framstår med et godt helhetlig preg, i tråd med
Oslo kommunes målsettingen om bymessig fortetting på Røa.