Røa have

Prosjektet er basert på reguleringsplan for Røa, med mål om fortetting og urbanisering av Røa sentrum.

Prosjektet består av fem bygg med til sammen 64 leiligheter og forretninger ut mot Vækerøveien. Byggene er på fire etasjer med tilbaketrukkede toppetasjer og er utført i tegl. Leilighetene varierer fra 2- til 5 roms og har underliggende parkering.

Bebyggelsen er utformet slik at området samlet framstår med et godt helhetlig preg, i tråd med Oslo kommunes målsettingen om bymessig fortetting på Røa og var ferdigstilt i 2008.