Rena Tekniske verksted

Rena leir er utbygget i perioden 1997 - 2005 og har en samlet bygningsmasse på ca 200 000 m².

Idrettsanlegget består av diverse utendørsanlegg og en idrettshall med ballbaner og svømmehall.

Anlegg for HJK, HRS og Ingeniørvåpenetbestår av treningsfaseliteter for Hærens spesialstyrker.