Rena leir

LPO vant i 1993 arkitektkonkurransen om etableringen av en ny militærleir på Rena. Rena Leir sto ferdig i 1997 og var på 100.000 m2 fordelt på mange forskjellige bygninger. LPO hadde ansvaret for konsept, hovedgrep og bebyggelsesplaner, og var hovedarkitekt for alle bygninger. Rena Leir kjennetegnes av utstrakt bruk av tre som viderefører gamle byggetradisjoner i moderne fortolkninger. Samtidig er benyttet eksponert betong med referanser til bastioner og tunge murer i fortidas forsvarsanlegg. Rena Leir ble tildelt Betongtavlen for fremragende byggekunst i Betong i 1998.

I forbindelse med omstrukturering av forsvaret er Rena Leir nå under omfattende utvidelse. LPO er engasjert av Forsvarsbygg for utvidelse av forlegninger, messe, undervisningsbygg, verkstedbygg og haller. Det skal bygges ny sykestue og kapasiteten på teknisk verksted skal utvides. Telemark bataljon er under flytting fra Heistadmoen og skal inn i nybygg i 2003. Ingeniørregimentet skal flytte fra Hvalsmoen ved Hønefoss til Rena og blir del av utdannings- og kompetansesenteret for Hærens kampvåpen. Utvidelsen av leiren bygger på arkitektur, landskaps- og byplanprinsippene i det opprinnelige leirprosjektet, og har som mål å videreføre og styrke Rena Leir som en moderne, attraktiv og fremtidsrettet leir for Hæren.