Rånåsfoss III

Omtalt som den første, største og flotteste nyklassisistiske kraftstasjon i Norge, er Rånåsfoss kraftstasjon fra 1922. I dag står kraftstasjonen ved Glomma som et viktig kulturminne, der stasjonen også har en viktig funksjon som visningsstasjon, med flere tusen besøkende i året. For å sikre fortsatt drift har Akershus Energi vedtatt en omfattende rehabilitering og ombygging – kalt Rånåsfoss III. Rånåsfoss III består av to del-prosjekter. Utformingen har som hensikt å forholde seg til de bevaringsverdige bygningene, der utformingen viderefører det viktige momentet ved at kraftstasjonen fungerer som en visningsstasjon.

 

Det skal bygges en ny maskinssal, utført som en glassgård bestående av stål og glass; et tiltak som medførerer en produksjonsøkning på ca. 40 GWh. Den nye maskinsalen blir på ca. 980m², plassert mellom lukehus og eksisterende kraftstasjon. Den nye maskinsalen må fullføres før neste trinn kan påbegynnes: Alle 6 eksisterende turbiner skal byttes ut med nye trakt-turbiner med vertikal aksel i løpet av en byggeperiode på ca. 5 år. Tiltaket medfører en produksjonsøkning på ca. 40 GWh.