Rånåsfoss III

Rånåsfoss kraftstasjon ble tegnet av Thorvald Astrup og stod ferdig i 1922. Kraftstasjonen er et eksempel på nyklassisistisk industriarkitektur og er blitt kalt den første, største og flotteste kraftstasjonen i Norge.

Den nye maskinhallen er utformet for å gi maksimal funksjonalitet i den daglige driften samtidig som hensynet til de verneverdige omgivelsene er blitt ivaretatt. Akershus Energi har under hele prosessen vært opptatt av å tenke langsiktig og bygger for nye 100 år med full drift.

I tillegg til å være en kraftstasjon, er Rånåsfoss også en visningsstasjon som hvert år mottar over 7000 beøkende, deriblant skoleungdom og andre delegasjoner. Deler av stasjonen rommer derfor en utstilling for vannkraft og energi, og den gamle maskinhallen er bevart som en del av utstillingen.

Den nye maskinhallen i glass og stål er bygget på toppen av inntakskummene som leder vannet inn i turbinene, samtidig som det føyer seg vakkert inntil de gamle bygningene. Byggets dimensjoner er tilpasset den trange plassen og har bevart de flotte fasadene som arkitekt Thorvald Astrup i sin tid tegnet.

På vestfasaden er det bygget et utsiktskarnapp 18 meter over elva, som tilbyr de besøkende en spektakulær utsikt både oppstrøms og nedstrøms.