PORTALEN Jernbanetomta

PORTALEN ligger strategisk til mellom Lillestrøm stasjon og varemessen, og fungerer som en portal til Lillestrøm enten man kommer via riksveien sørfra eller med toget. Kontoret plassert mot sør langs Nitelva og hotellet mot nord på jernbanetorget har en klar synlighet i bybildet og vil prege det nye Lillestrøm. Midt i kvartalet ligger to boliglameller på en base av forretninger.

Hovedkonseptet er en ny diagonal gate som tydeliggjør forbindelsen fra togstasjonen til det sørøstre Lillestrøm og Varemessen. Diagonalgaten splitter hotellet ut fra øvrig bebyggelse og gjør det til et tårn på det nye jernbanetorget. Alle bygg har skrå takflater for å tilpasses byens dimensjoner og har den samme materialpaletten med små variasjoner.