PORTALEN Jernbanetomta

PORTALEN ligger strategisk til mellom Lillestrøm stasjon og varemessen, og fungerer som en portal til Lillestrøm enten man kommer via riksveien sørfra eller med toget. Totalt består prosjektet av et kontorbygg, to boligblokker, et hotellbygg på til sammen 55.000 kvm. I tillegg er det etablert et nytt torg og grønne uteområder mellom blokkene.

Ved å dele tomten i to, har LPO etablert en diagonal passasje fra stasjonen, gjennom prosjektet og inn til Norges Varemesse i sørøst. Dette byplangrepet har dermed forsterket forbindelsen mellom messeområdet og jernbanestasjonen. Diagonalgaten splitter hotellet ut fra øvrig bebyggelse og gjør det til et tårn på det nye jernbanetorget.

For å tilpasses byens dimensjoner og fremstå akseptabelt i forhold til omgivelsene, har skrå takflater blitt et formgrep for hele bebyggelsen og har den samme materialpaletten med små variasjoner.