PDMT (Politiets data og materielltjeneste)

PDMT er politi- og lensmannsetatens nasjonale service- og kompetansesenter innen materiell, IKT, EBA og samband. Nybygget på Jaren har i tillegg til å være arbeidsplass for mange, også funksjon som referansebygg for EBA virksomhetsområde. Bygget består i hovedsak av en kontordel med ca. 60 arbeidsplasser og en lagerdel.

Ved utviklingen av prosjektet er det lagt særlig vekt på å finne fram til gode, tydelige og kompakte løsninger, med stor grad av fleksibilitet, både innvendig og utvendig. Det er korte horisontale og vertikale avstander, med nærhet til adkomst, lager- og støttefunksjoner.

Overflater og materialitet skal bidra til å gi PDMT’s nye hovedkvarter en tydelig egenart og entydig arkitektonisk formspråk. Blant annet er fasadene kledd med seinvokst kjerneved av gran som er et miljøvennlig og svært holdbart materiale produsert lokalt.

Bygget er utviklet for Backe Prosjekt Nord as som et utleiebygg.