Papirbredden II

I 2004 vant LPO en invitert konkurranse med mottoet Drammen United for Drammen Kunnskapspark. Prosjektet består av to byggetrinn: Papirbredden 1 med høgskoler, Norges første sambibliotek og innovasjonsbedrifter ble inn­flyttet i 2007. Papirbredden 2 består av to separate bygninger, Hus 1 og Hus 2 med felles kjelleranlegg i 2 etasjer.

Byggetrinn 2 er en funksjons- og innholdsmessig videreføring av Papirbredden 1.

LPO har vært ansvarlig for program og funksjonsbeskrivelse. Detaljprosjektering og gjennomføring startet høsten 2010 og Hus 1 ble overlevert mai 2012, mens hus 2 ble ferdigstilt i 2015.

Papirbredden 2 er et Futurebuiltprosjekt og det har vært stort fokus på miljø og energi i hele prosessen fra første dag. Dette medførte økte krav i forhold til U-verdier, tetthet, luftmengder og stort fokus på materialvalg. Passivhuset har 7-9 etasjer og av fasadematerialer er det benyttet naturstein og større felt med 3-lags glassfasade.

Bygget er prosjektet med BIM (Revit), som gir god kontroll i hele prosessen opp mot rådgivergruppen samtidig som en åpner for en bredere forståelse for de utførende via bruk av visualiseringsverktøy. BIM-verktøyet gir god kontroll og oversikt over mengder og areal, noe som har vært til stor hjelp i forbindelse med miljøoppfølging og tverrfaglig oppfølging.

Papirbredden 2 ble kåret til Årets bygg i 2012.