Foto: Torbjørn Tandberg
Foto: Torbjørn Tandberg

Papirbredden høyskole og bibliotek

Transformasjon av Union Papirfabrikk ved Drammenselven til undervisnings- og kulturformål. Foruten lokaler for Høyskolen i Buskerud, Høyskolen i Telemark og BI, inneholder anlegget Drammen bibliotek. Bygget vil være Norges første samlokalisering av et bibliotek både tilknyttet skolene, fylket og kommunen. De fleste funksjonene er samlet i en ny bygning ut mot elva.

Bygningen er utformet med regulære etasjer som omslutter et høyt atrium. Mot dette atriet er auditorier og andre spesialfunksjoner samlet i en sylindrisk hovedform med referanse til de gamle industrisiloene på plassen utenfor. I tillegg til disse siloene er det opprinnelige «Hollenderiet» rehabilitert som del av det nye biblioteket. Hele anlegget står på «Den Blå plass» som både binder det sammen og ivaretar en kontinuitet fra byen, gjennom den nye bygningen og ut til elva. Prosjektet er utviklet med stor rasjonalitet og gjennomført på svært kort tid etter en såkalt samspillsmodell mellom oppdragsgiver, de prosjekterende og entreprenører.

Kunstnerisk utsmykning av den sylindriske hovedformen er utført av Jon Arne Mogstad. Konseptet for hele anlegget og utarbeidelsen av «Den Blå plass» er utviklet i samarbeid med Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue i Århus.