Norsk Protein

Anlegget ligger på Trehørningen industriområde på Hamar.

Foruten store trafikkarealer, inneholder anlegget et administrasjonsbygg, fyrhus, biofiltre, laboratorium og to produksjonsbygg. Ett produksjonsbygg inneholder to produksjonslinjer for mottak av ordinært lavrisikomateriale fra slakterier og skjærebedrifter med produksjon av kjøttbeinmel og animalsk fett. Det andre er for mottak av spesialavfall (SRM og kadaver) for produksjon av kjøttbenmel og fett til energiformål.

Anlegget, som sysselsetter om lag 30 personer, har en årlig kapasitet på mottak av ca 100.000 tonn råstoff, med produksjon av ca. 25.000 tonn kjøttbeinmel og ca. 14.000 tonn fett.