NAV-huset

LPO Arkitekter AS i samarbeid med Union Eiendomsutvikling AS og OEC Consulting AS vant tilbyderkonkurranse om nytt kontorbygg for NAV Drammen våren 2008.

Bygget vil være hovedkontor for NAV Drammen, og samler alle NAVs funksjoner i Drammen kommune og hovedadministrasjon for Buskerud fylke. Det nye NAV huset vil være arbeidsplass for ca. 400 ansatte, samt 1500 m2 publikumsareal og auditorium for ulike undervisningsformål. LPO har vært ansvarlig for programmering, forprosjekt, detaljprosjektering og gjennomføring.
 
Det er ustrakt bruk av tegl, glass og natureloksert aluminium. Teglfasaden er utviklet i samarbeid med Bratsberg tegl, og gir huset en unik karrakter. Mot vest og nord er det en systemfasade med glass og isolert brystning med hvit emaljert fasadeglass og aluminium. Bygget er prosjektert og bygget i tråd med ny teknisk forskrift. I interiør er det benyttet natureloksert aluminium i brystninger og profilsystem i kontorfronter. Det er benyttet oljet eikespiler i åpne kontorlandskap.