Museum for kvener-norskfinner

Årets arkitekturtriennale «Etter tilhørighet», omhandler et tema som utforsker og retter søkelys mot gjenstander, rom og territorier som berøres av tilhørighetens endrede betingelser. Global sirkulasjonen av mennesker, informasjon og varer har rokket ved vår forståelse av bosted og sådd tvil om romlig bestandighet, eiendomsrett og identitet.

Gjennom mange år har LPO jobbet med denne evigaktuelle tematikken, helt fra vi i 1984 lagde en utstilling som omhandlet utvandringen til Amerika. Utstilling åpnet først på Hovikodden, før den selv vandret rundt gjennom flere stater i USA.

I dag jobber vi fremdeles med dette temaet, denne gangen gjennom det aktuelle prosjektet «Et nasjonalt museum for kvener/norskfinner i Vadsø».

Kvener / norskfinner har en lang historie i Norge, med flere vandringsbølger fra Finland og Nord-Sverige på 1700 og 1800- tallet. I Alta og Vadsø utviklet det seg egne kvenbyer. Tett bosetning og læstadiansk religion bidro til at både språk og mange kulturtrekk ble opprettholdt gjennom flere generasjoner. Flere hus og anlegg i byen fra den tida er i dag unike kulturminner som forvaltes av museet i Vadsø.

Fra 1860 ble kvenene utsatt for en omfattende fornorskingspolitikk som offisielt varte i nesten hundre år og ga dype arr hos den etniske minoriteten. Av historiske, identitetsmessige og kulturelle grunner omtaler de seg i dag både som kvener og norskfinner, men har felles status som nasjonal minoritet og et særskilt behov for vern av sin egen kulturarv. I Vadsø ligger samtidig et av Norges største asylmottak, der de samme problemstillingene utspiller seg i dag.

Varanger museum har overtatt den tidligere NRK-bygningen i Vadsø som hovedbygning for museets avdeling i byen. Anlegget skal utvikles til det nye nasjonale museet for kvensk/norskfinsk kultur og historie. Foruten i seg selv å være et kulturminne knyttet til fornorskning og språk, skal bygningen bli museets nye hovedarena i samspill med byen, regionen og museets øvrige anlegg.