Museum for kvener-norskfinner

Kvener, eller norskfinner, har en lang historie i Norge med flere vandringsbølger fra Finland og Nord-Sverige på 1700 og 1800- tallet. I Alta og Vadsø utviklet det seg egne kvenbyer. Tett bosetning og læstadiansk religion bidro til at både språk og mange kulturtrekk ble opprettholdt gjennom flere generasjoner. Flere hus og anlegg i byen fra dette tidsrommet er i dag unike kulturminner som forvaltes av museet i Vadsø.

Fra 1860 ble kvenene utsatt for en omfattende fornorskingspolitikk som offisielt varte i nesten hundre år og ga dype arr hos den etniske minoriteten. Av historiske, identitetsmessige og kulturelle grunner omtaler de seg i dag både som kvener og norskfinner, men har felles status som nasjonal minoritet og et særskilt behov for vern av sin egen kulturarv. I Vadsø ligger samtidig et av Norges største asylmottak, der de samme problemstillingene utspiller seg i dag.

Varanger museum har overtatt den tidligere NRK-bygningen i Vadsø som hovedbygning for museets avdeling i byen. Anlegget skal utvikles til det nye nasjonale museet for kvensk/norskfinsk kultur og historie. Foruten i seg selv å være et kulturminne knyttet til fornorskning og språk, skal bygningen bli museets nye hovedarena i samspill med byen, regionen og museets øvrige anlegg.