Munkedamsveien 62

For Rom Eiendom  har LPO regulert og prosjektert kontorbygg i fire etasjer og barnehage med fire avdelinger på Filipstad i Oslo. Eiendommen består av vernet historisk park med murvilla fra 1867, tidligere bolig for NSBs generaldirektør. Nybygget er innpasset i en smal stripe mellom parken og nedsenket jernbanelinje, som en tenkt forlengelse av Munkedamsveien. Bygningen ligger i overgangen mellom tett by og åpent havneområde, dens bølgende form og reflekterende glassfasade speiler vegetasjonen og danner bakteppe for parkrommet.

 

Nybygget er prosjektert og bygget for miljøklasse Breeam Excellent. Fasadene, med dype bokser i glass som omslutter alle vinduer, er spesielt utformet for skjerming av sol og varme. Energibrønner på området driver oppvarming og kjøling av bygget.  

 

Alle foto: Ivan Brodey.